חברי הועד

יו"ר:      ד"ר ערן טל-אור
מזכירה: ד"ר דברה ווסט
גזבר:     ד"ר חוסיין עמאר

חברים:
פרופ' פינחס הלפרין
ד"ר ששון מרגלית